Izjava o varstvu podatkov – novice

Informativni dokument v skladu s 13. členom italijanske zakonske uredbe št. 196 z dne 30. junija 2003 in za namene njegovega izvajanja.

 

V skladu z italijansko zakonsko uredbo št. 196 z dne 30. junija 2003 (Pravilnik o zasebnosti) in naknadnimi spremembami vam želimo podati informacije, potrebne v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki ste jih navedli.
Ta izjava o varstvu podatkov ne velja za druga spletna mesta, do katerih je mogoče dostopati prek povezav na spletnih mestih, s katerimi upravlja upravljavec, pri čemer slednji nikakor ni odgovoren za spletna mesta tretjih strani. To je izjava o varstvu zasebnosti, podana v skladu s 13. členom italijanske zakonske uredbe št. 196/2003 (italijanski zakonik o varstvu osebnih podatkov). Izjava o varstvu zasebnosti temelji tudi na Priporočilu št. 2/2001, ki so ga sprejeli evropski organi za varstvo osebnih podatkov, ki sestavljajo delovno skupino, ustanovljeno v skladu z 29. členom Direktive 95/46/ES z dne 17. maja 2001, za ugotavljanje določenih minimalnih zahtev za spletno zbiranje osebnih podatkov in zlasti za metode, čas in vrsto zbiranja informacij, o čemer morajo upravljavci obdelave obvestiti uporabnike ob povezovanju s spletnimi stranmi, ne glede na namene takega povezovanja.

1.»UPRAVLJAVEC« PODATKOV

»UPRAVLJAVEC« PODATKOV je v skladu z 28. členom italijanskega zakonika o varstvu osebnih podatkov skupina Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem), družba, ki jo upravlja in katere poslovanje usklajuje družba Candy S.p.A., s sedežem na naslovu: Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), Italija, osnovni kapital 30.000.000,00 EUR, v celoti vplačan; italijanska davčna številka in matična številka v registru družb pokrajine Monza in Brianza 04666310158, številka za DDV: IT00786860965, e-poštni naslov: privacy@candy.it

Kraj obdelave podatkov

Obravnava, povezana s storitvami na tem spletnem mestu (ki fizično gostuje pri tretji strani), se tudi upravlja na sedežu upravljavca podatkov in jo izvaja samo njegovo osebje, ki je odgovorno za obdelavo, ali jo izvajajo tretje strani za vzdrževanje ali prenovo podstrani spletnega mesta.

2.Vrste podatkov, ki se obdelujejo

Osebni in identifikacijski podatki. Osebni podatki, vključno z vsemi informacijami v zvezi s fizično osebo, ki je identificirana ali jo je mogoče identificirati, tudi posredno, s sklicevanjem na druge informacije, vključno z osebno identifikacijsko številko; identifikacijski podatki, osebni podatki, na podlagi katerih je mogoča neposredna identifikacija zadevne osebe (na primer ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka itd.).
Podatki o brskanju

Sistemi IT in postopki programske opreme, uporabljeni za delovanje tega spletnega mesta, v okviru običajnega delovanja zbirajo določene osebne podatke, prenos katerih je vključen v uporabo internetnih komunikacijskih protokolov. To vključuje informacije, ki se ne zbirajo za namene povezave z zadevnimi identificiranimi osebami, vendar ki lahko zaradi svojih lastnosti omogočijo identifikacijo uporabnikov s pomočjo obdelave in povezave s podatki, ki jih hranijo tretje strani. V to kategorijo podatkov spadajo IP-naslovi ali računalniška domenska imena, ki jih uporabljajo uporabniki, ki dostopajo do spletnega mesta, ter URI (enotni identifikator vira) zahtevanih virov, čas zahtevka, metoda, uporabljena za pošiljanje zahtevka strežniku, velikost datoteke, prejete kot odgovor, številska oznaka za status odgovora strežnika (uspelo, napaka itd.) in drugi parametri, povezani z operacijskim sistemom in IT-okoljem uporabnika. Podatki se lahko uporabijo za ugotavljanje odgovornosti v hipotetičnih primerih računalniških zločinov proti spletnemu mestu. 

Podatki, ki jih uporabnik poda prostovoljno
Izbirno, nedvoumno in prostovoljno pošiljanje e-pošte na naslove, prikazane na tem spletnem mestu, in/ali izpolnitev obrazcev za zbiranje podatkov vključuje naknadno pridobitev pošiljateljevega naslova, potrebnega za odgovor na kakršen koli zahtevek, ter drugih navedenih osebnih podatkov. 

Posebne informacije
Posebne informacije se lahko predstavijo na straneh spletnega mesta v povezavi z določenimi storitvami ali obdelavo podatkov, ki jih je podal uporabnik ali zadevna oseba. 

Piškotki
Oglejte si pravilnik o piškotkih na spodnji povezavi

 

3. Nameni obdelave podatkov, za katero se poda soglasje, kadar je zahtevano (23. člen italijanske zakonske uredbe št. 196/2003). 

Podatki, podani prostovoljno z izpolnitvijo obrazcev za zbiranje podatkov in/ali pošiljanjem e-poštnih sporočil, se obdelujejo za naslednje namene:

A) Obdelava podatkov v zvezi z naslednjim:

  • izpolnitev obrazca za naročilo na novice skupine Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem);
  • povezane administrativne in računovodske dejavnosti.

B) Obdelava podatkov v zvezi z naslednjim (dokler ni podan ugovor):

  • na podlagi predhodnega soglasja, za dejavnosti neposrednega trženja, tržnih raziskav ali drugih poslovnih raziskav in neposredne prodaje, za prejemanje – samodejno, v obliki e-poštnih sporočil, telefaksov, sporočil MMS (večpredstavnostnih sporočil) ali sporočil SMS (kratkih sporočil) ali drugih vrst sporočil, po telefonu prek izvajalcev in po navadni pošti – informativnega gradiva z namenom merjenja stopnje zadovoljstva strank, promocijskega, poslovnega in reklamnega gradiva ali gradiva v zvezi z dogodki in novostmi v skupini Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem).

C) Obdelava podatkov (dokler ni podan ugovor):

  • na podlagi predhodnega soglasja, za dejavnosti neposrednega trženja, tržnih raziskav ali drugih poslovnih raziskav in neposredne prodaje, za prejemanje – samodejno, v obliki e-poštnih sporočil, telefaksov, sporočil MMS (večpredstavnostnih sporočil) ali sporočil SMS (kratkih sporočil) ali drugih vrst sporočil, po telefonu prek izvajalcev in po navadni pošti – informativnega gradiva z namenom merjenja stopnje zadovoljstva strank, promocijskega, poslovnega in reklamnega gradiva ali gradiva v zvezi z dogodki in novostmi v skupini Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem) in pri tretjih straneh ali povezanih družbah v skupnem upravljanju, npr. v družbi GIAS S.r.l., pri partnerjih iz kategorije subjektov, ki poslujejo na področju finančnih storitev in/ali v sektorjih proizvodnje blaga, povezanega s kupljenim aparatom. Celoten seznam družb iz te skupine je mogoče dobiti na zahtevo, poslano na naslov privacy@candy.it.

4. Načini obdelave, shranjevanje

Obdelava se izvaja samodejno in ročno, na načine in z orodji, ki zagotavljajo največjo varnost in varstvo podatkov, pri čemer jo izvajajo osebe, imenovane posebej za ta namen v skladu z 31. členom in naslednjimi italijanske zakonske uredbe št. 196/2003. Podatki se shranijo za obdobje, ki ni daljše od obdobja, potrebnega za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani in obdelani. 

5. Obseg komunikacije in razširjanja

Vaši podatki, ki se obdelujejo, ne bodo predmet razširjanja in se lahko pošljejo družbam, ki so pogodbeno povezane s skupino Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem), v tujini in Evropski uniji, v skladu z 42. členom italijanske zakonske uredbe št. 196/2003 in v njegovem okviru. Osebni podatki se lahko pošljejo v države zunaj EU v okviru določb 43. in 44.(b) člena italijanske zakonske uredbe št. 196/2003, da se izpolnijo pogodbene obveznosti ali dosežejo povezani nameni. Podatki se lahko pošljejo tretjim stranem iz naslednjih kategorij: 

  • subjekti, ki zagotavljajo storitve upravljanja IT-sistema, ki ga uporablja skupina Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem), in upravljanja telekomunikacijskih omrežij (vključno z e-pošto); 
  • družbe iz skupine Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem) in tretje strani ali povezane družbe v skupnem upravljanju, npr. družba GIAS S.r.l., partnerji iz kategorije subjektov, ki poslujejo na področju finančnih storitev in/ali v sektorjih proizvodnje blaga, povezanega s kupljenim aparatom. Celoten seznam družb iz te skupine je mogoče dobiti na zahtevo, poslano na naslov privacy@candy.it;
  • poslovne enote ali družbe v okviru razmerja za nudenje pomoči ali svetovanja;
  • pristojni organi za izpolnjevanje pravnih obveznosti in/ali določb javnih organov, na zahtevo. 

Subjekti iz navedenih kategorij izvajajo naloge upravljavca podatkov ali delujejo povsem neodvisno kot ločeni upravljavci podatkov. Seznam odgovornih oseb se stalno posodablja in je na voljo na sedežu skupine Candy Hoover Group S.r.l. (z enim delničarjem), Via Privata Eden Fumagalli, 20047 Brugherio (MB), ter na zahtevo, poslano na naslov privacy@candy.it

6. Vrsta zagotovitve in zavrnitve podatkov

Uporabnik lahko zagotovi osebne podatke, razen kot je določeno v zvezi s podatki o brskanju. Zagotovitev podatkov za namene iz točke A) je neobvezna, a nujna. Zavrnitev zagotovitve potrebnih podatkov v zvezi s točko A) pomeni, da ni mogoče izvajati dejavnosti, ki so neposredno povezane in zahtevane, kot je pridobitev zahtevanega gradiva ali uporaba storitev upravljavca podatkov. 
Zagotovitev podatkov in soglasje za njihovo obdelavo za namene iz točk B) in C) sta neobvezna. Zavrnitev soglasja za namene iz točk B) in C) ne pomeni negativnih posledic v zvezi z nameni iz točke A).

7. Pravice zadevnih oseb

Svoje pravice, določene v 7., 8., 9. in 10. členu italijanske zakonske uredbe št. 196 z dne 30. junija 2003, lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca, skupino Candy Hoover Group S.r.l., po e-pošti na naslov privacy@candy.it. Pravico imate, da kadar koli pridobite potrditev glede obstoja ali neobstoja podatkov, da poznate vsebino in izvor, da preverite točnost ali da se pozanimate glede vključevanja ali posodabljanja ali popravkov podatkov (7. člen italijanskega zakonika o varstvu podatkov). 
V skladu s tem členom imate pravico zahtevati preklic, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, in obravnavi nasprotovati iz upravičenih razlogov. 
Ko stopite v stik z upravljavcem, navedite svoj e-poštni naslov, ime, naslov in/ali telefonske številke, saj boste tako zagotovili pravilno obravnavo svoje zahteve. 
Če ne želite več prejemati sporočil neposrednega trženja (e-pošta, SMS, MMS, faks), pošljite e-poštno sporočilo na naslov privacy@candy.it in v zadevo napišite »cancellation of automated communication« (preklic samodejnih sporočil) ali pa uporabite naše samodejne sisteme za preklic, ki so na voljo samo za e-poštna sporočila. Sporočil potem ne boste več prejemali. 
Če ne želite več prejemati sporočil klasičnega neposrednega trženja (telefonski klici, navadna pošta), pošljite e-poštno sporočilo na naslov privacy@candy.it in v zadevo napišite »cancellation of traditional communication« (preklic klasičnih sporočil). Sporočil in telefonskih klicev potem ne boste več prejemali. 
Če ne želite več prejemati nobenih sporočil neposrednega trženja, pošljite e-poštno sporočilo na naslov privacy@candy.it in v zadevo napišite »cancellation of marketing« (preklic trženja). Sporočil potem ne boste več prejemali.

8. Spremembe izjave o varstvu podatkov

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli po lastni presoji spremeni, posodobi, dopolni ali izbriše dele te izjave o varstvu podatkov. Zadevna oseba mora občasno preveriti morebitne spremembe. Za lažje preverjanje je v izjavi o varstvu podatkov naveden datum posodobitve.
 
Datum posodobitve: 3. 7. 2015