Politika zasebnosti

Dragi uporabnik,

na tej strani najdete informacije o upravljanju osebnih podatkov preko te strani
(v nadaljevanju »Stran«).

Teh informacij vam ne nudimo le zaradi izpolnjevanja svojih pravnih dolžnosti glede zaščite osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679 (v nadaljevanju »Uredba«), temveč tudi zato, ker zaščito osebnih podatkov smatramo za osnovno vrednoto našega posla in vam rade volje nudimo informacije, ki bodo pripomogle k zaščiti vaše zasebnosti, ter nadzoru nad uporabo vaših podatkov v zvezi z izkušnjami ob uporabi naš strani.

NAŠE PODJETJE

Stran in storitve na njej nudi podjetje Candy Hoover Group S.r.l., ki bo obdelala vaše podatke v skladu s trenutno veljavno zakonodajo o zaščiti osebnih podatkov. Spodaj najdete naše kontaktne podatke.

Nadzornik podatkov in uradna oseba za varstvo podatkov

Nadzornik podatkov, oseba, ki sprejema odločitve glede načina in namena obdelave, je podjetje Candy Hoover Group S.r.l. s sedežem (glavno pisarno) na Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) ter administrativno pisarno na Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italija, koda IR /registrska številka podjetja na Monza in Brianza 04666310158 – št. za DDV 00786860965 (v nadaljevanju »CHG«).

Uradna oseba za varstvo podatkov (v nadaljevanju »DPO«) je odgovorna za nadzor nad skladnostjo z Uredbov zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani CHG.

V stik z DPO lahko stopite preko naslednjega e-naslova data.protection@candy-group.com ali po pošti na naslovu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer

KATERE PODATKE OBDELUJEMO

Ob vaši uporabi Strani in storitev, ali ko prosite za pomoč ali podporo, CHG obdela nekatere vaše osebne podatke. Spodaj najdete vse informacije.

Vrsta in vir osebnih podatkov

Ob vašem obisku ali posvetu na Strani, kadar izpolnjujete obrazce, npr. za pomoč ali pa, ko se odločite za prejemanje tržnih obvestil, lahko obdelamo naslednje osebne podatke (t.j. v zvezi z identificiranimi osebami ali, ki jih je mogoče identificirati):

 1. podatke, katere nam posredujete ob izpolnjevanju obrazcev na spletni strani ali v primeru podpore preko telefonskega klica, kjer je to primerno, na primer za pomoč, vključno s podatki za identifikacijo (ime in priimek), kontaktnimi podatki (e-naslov, št. stacionarnega in mobilnega telefona), podatki o bivališču, podatki o izdelkih, ki ste jih kupili (datum nakupa, številka in vrsta izdelka, cena izdelka, itd..) in vrsti pomoči, ki ste jo zahtevali (vključno s podatki navedenimi v okencu s podrobnimi podatki o zahtevi);
 2. podatke, ki jih zbiramo, kadar brskate na naši strani (podatki o navigaciji), kot so naslov IP ali URI (Uniform Resource Identifier), naslovi zahtevanih virov čas oddane zahteve, metoda, po kateri je zahteva poslana na strežnik, dimenzije datoteke z odgovorom, numerična koda, ki se nanaša na odgovor, katerega je poslal strežnik (OK, napaka, itd...) in drugi podatki v zvezi z OS uporabnika in okoliščinami računalniške obdelave. Prenos tovrstnih informacij je impliciten pri uporabi internetnih protokolov za komunikacijo. Ti podatki se ne zbirajo za povezovanje z zadevnimi identificiranimi stranmi, lahko pa zaradi narave podatkov med obdelavo in povezovanjem podatkov, ki jih imajo tretje osebe, omogočijo identifikacijo uporabnika. Podatke lahko uporabimo za ugotavljanje odgovornosti v primeru računalniškega kriminala proti naši spletni strani.

ZAKAJ OBDELUJEMO PODATKE

Uporaba osebnih podatkov omogoča varno uporabo naše spletne strani, prejemanje pomoči glede izdelka ali izvajanje naših storitev v povezavi z izdelkom, registracijo naprave, obravnavo nadaljnjih zahtev in vaše prejemanje obvestil o storitvah.

Za nas je pomembno, da izvemo več o uporabi in o uporabnikih naših storitev, s čimer vam in drugim uporabnikom nudimo vse bolj varne storitve v skladu z zahtevami trga. Za ta namen lahko tudi analiziramo podatke v združeni obliki ter ob vašem soglasju te uporabimo za pošiljanje predlogov o izdelkih in storitvah skupine Candy Group ali o naših poslovnih partnerjih, za katere menimo, da bi vas zanimali. Spodaj najdete vse informacije.

Namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo obdelovali za naslednje namene:

 1. da vam omogočamo varno navigacijo na Strani in boljšo izkušnjo pri brskanju;
 2. odgovarjanja na zahteve za pomoč pri upravljanju, uporabi in vzdrževanju gospodinjske naprave ter odgovarjanja na vprašanja glede izdelkov in storitev. Če vas prosimo za izpolnitev obrazca za zahtevo, ne pozabite obvezno izpolniti polj, ki so označena z zvezdico in so obvezna, saj brez teh podatkov ne bomo mogli prevzeti zahteve ali je obdelati. Te podatke lahko zbiramo in obdelujemo brez vašega soglasja, saj so obvezni za zagotovitev storitev, ki jo zahtevate;
 3. da vam omogočimo registracijo naprave in prednosti dodatnih jamstev, prejemanje posodobitev glede vaše naprave in obvestil o storitvah, dostop do vaših podatkov in podatkov naprave ter pošiljanje zahtev za pomoč. Če vas prosimo za izpolnitev obrazca za zahtevo, ne pozabite obvezno izpolniti polj, ki so označena z zvezdico in so obvezna, saj brez teh podatkov ne bomo mogli prevzeti zahteve ali je obdelati. Te podatke lahko zbiramo in obdelujemo brez vašega soglasja, saj so obvezni za zagotovitev storitev, ki jo zahtevate;
 4. za prejemanje naših novic, če se naročite na to storitev. V tem primeru je obdelava potrebna za samo izvedbo same storitve;
 5. za prejemanje tržnih in promocijskih obvestil, preko avtomatiziranih posrednikov, kot je e-pošta, SMS ali po telefonu preko operaterja za izdelke CHG ali druga podjetja iz skupine Candy, za sodelovanje pri tržnih raziskavah in anketah, ki določajo stopnjo zadovoljstva stranke glede prejetih izdelkov in pomoči ter za povabila na pobude in dogodke, katere organizira CHG. Za ta namen potrebujemo vaše soglasje, ki tako predstavlja pravno podlago za obdelavo. V kolikor ne pošljete ugovora na zgornji naslov, želimo biti prepričani, da vam pošiljamo samo takšna obvestila, ki vas zanimajo, zato vam bomo pošiljali samo tiste ponudbe in obvestila, ki ustrezajo vašemu profilu, na osnovi vaših preferenc, registriranih izdelkov in uporabe naših storitev. V primeru, da ne podate svoje privolitve ali nam podatkov, potrebnih za te namene, ne posredujete prostovoljno, lahko v vsakem primeru še naprej v celoti in brez omejitev uporabljate naše storitve, vendar ne boste prejemali tržnih in promocijskih obvestil o izdelkih;
 6. za analizo vaših spletnih dejavnosti na Strani, vključno z uporabo podatkov z drugih strani CHG ali od tretjih strank z orodji za sledenje, kot je navedeno v naši politiki piškotkov, dosegljivi na sledeči povezavi http://www.candy.si/sl_SI/pravilnik-o-piskotkih ;
 7. za prejemanje tržnih in promocijskih obvestil o tržnih dejavnostih naših poslovnih partnerjev s področja podpore in zagotavljanja zavarovalnih produktov (kot so podaljšanja jamstev, plačljivih na obroke ali zavarovalne police), prav tako na osnovi vaših preferenc in izdelkov, ki ste jih kupili. Za ta namen potrebujemo vaše soglasje, ki tako predstavlja pravno podlago za obdelavo. Če ne podate privolitve ali nam potrebnih podatkov ne posredujete prostovoljno, lahko v vsakem primeru še naprej brez omejitev uporabljate naše storitve.

KAKO OBDELUJEMO PODATKE

Vaše podatke bomo obdelali predvsem s pomočjo orodij za snemanje, pridobivanje, analizo in arhiviranje, ki jamčijo za varnost v skladu s standardi industrije. Vaše podatke obdelujemo in hranimo samo dokler je to potrebno za izvedbo zgornjih dejavnosti, in po njihovem zaključku s pomočjo tehnično-organizacijskih rešitev podatke prekličemo. Spodaj najdete vse informacije.

Metode obdelave

Podatke obdela pooblaščeno osebje, usposobljeno pri CHG, večinoma z računalniškimi sistemi in orodji za analizo. Z ustreznimi ukrepi zagotavljamo upoštevanje načel poštenega partnerstva, zakonitost in preglednost, ki jo nudi veljavna zakonodaja o zaščiti osebnih podatkov (vključno z Uredbo), zaščito vaše zasebnosti preko tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za namen preprečevanja izgube, zlorabe ali neprimerne uporabe ter nepooblaščenega dostopa do vaših podatkov. Uporabljamo lahko tudi digitalne komunikacijske kanale (e-pošto, sisteme za takojšnja sporočila, itd.), telefon (klici, besedilna sporočila, itd.) in pošto.

Hramba podatkov

Vaše podatke bomo hranili samo za obdobje, ki je nujno potrebno za doseganje namena, za katerega jih zbiramo ter za civilne namene, največ 10 let. Podatke o profiliranju, če obstajajo, bomo hranili največ 2 leti.

Če ste se naročili na novice in pristali na prejemanje naše tržne komunikacije, lahko zahtevate preklic teh storitev kadar koli tako, da pošljete sporočilo na spodaj navedene naslove. V tem primeru bomo vaše podatke hranili samo toliko, da vam lahko še naprej nudimo zahtevane storitve (npr. registracijo izdelka za določeno garancijo kjer je to primerno, pomoč, itd.) Prav tako lahko, če ste se strinjali s prejemanjem naših komercialnih sporočil, kadar koli nasprotujete profiliranju in personalizaciji ponudb, kot je določeno spodaj.

S KOM DELIMO VAŠE PODTKE

Za zagotavljanje delovanja spletne strani in ponudbo storitev na njej CHG kot podizvajalce uporablja tretje stranke. Dostop do vaših podatkov s strani teh dobaviteljev urejajo posebni pogodbeni dogovori, ki omejujejo uporabo takih podatkov na obdelavo, ki je potrebna le za omogočanje delovanja strani in storitev, ki so na njej na voljo, in v skladu z našimi navodili. Te osebe delujejo kot obdelovalci podatkov (v nadaljevanju, »Obdelovalci podatkov«) in so pri obdelavi podatkov neposredno odgovorni za vsakršno kršitev navodil, ki niso skladna s prejetimi navodili.

V principu CHG podatke hrani v Italiji ali v Evropski uniji, nekatere podatke pa lahko obdelujejo izvajalci izven Evropske unije. V takšnih primerih CHG sklene posebne pogodbene sporazume, ki izvajalca ne zavezujejo le k zagotavljanju zgoraj navedenega jamstva, temveč tudi k dodatnim zagotovilom Uredbe (torej s pogodbami, ki jih je odobrila Evropska komisija v skladu z Uredbo). 

Spodaj najdete vse informacije

Posredovanje in razkrivanje podatkov

Brez predsodkov do posredovanja, ki ga narekuje zakon, vaše podatke lahko posredujemo osebju CHG, ki je že bilo primerno obveščeno in usposobljeno, ali pa osebju tretjih strank, ki delajo za in po navodilih CHG kot obdelovalci podatkov, vključno s podjetji, ki nudijo pomoč za gospodinjsko napravo pred in po prodaji.

V primeru zahteve za pomoč bodo vaši podatki obdelani s strani nadzornikov podatkov podjetja skupine Candy Group v vaši državi, ki te storitve nudijo in ki imajo dostop do podatkov v zvezi s kakršno koli anomalijo ali okvaro izdelka.

Poleg tega lahko za posebne zahteve v zvezi z lokacijo strežnikov CHG in/ali ponudnikov naših storitev CHG kot obdelovalce podatkov za izvedbo storitev (vključno s telefonsko podporo in strežniškimi storitvami) uporabi tudi izvajalce, ki se nahajajo v tretji državi, izven Evropske unije. V takšnih primerih CHG zagotavlja primerno raven zaščite in varnosti, vključno s sklenjenimi pogodbenimi sporazumi in standardnimi pogodbenimi klavzulami. Za podatke, ki so zabeleženi v CRM, je relativni izvajalec spoštoval zaščito zasebnosti.

Vaše podatke lahko ob izvajanju običajnih poslovnih dejavnosti razkrijemo strokovnjakom, svetovalcem ali drugim osebam, ki delujejo kot neodvisni nadzorniki podatkov.

Poleg tega lahko ob vašem soglasju podatke razkrijemo tretjim strankam, ki delujejo kot neodvisni obdelovalci podatkov, vključno s poslovnimi partnerji CHG na področju podpore in zagotavljanja zavarovalnih produktov (npr. podaljšanih garancij plačljivih po obrokih ali zavarovalnih polic), za njihove lastne tržne in storitvene dejavnosti.

Če soglašate z obdelavo podatkov za tržne namene, vaše podatke lahko obdelajo tudi tržne agencije ali druga podjetja, kot so obdelovalci podatkov, za namen povezovanja z upravo in dostave novic in poslovnih podatkov preko e-pošte, neposrednega trženja, tržnih raziskav in drugih promocijskih dejavnosti, kot so tekmovanja in nagradne igre.

Končno lahko v primeru, da je CHG vključen v transakcije med ali znotraj podjetij, vključno z izrednimi transakcijami, podatke razkrijemo osebam, ki so vključene v te transakcije in strokovnjakom, ki podpirajo CHG ali drugim osebam, ki so vključene v te transakcije, če je to potrebno za namen relevantne presoje.

Za več informacij o teh obdelovalcih podatkov, ki vaše podatke obdelujejo v imenu CHG, lahko pišete našemu DPO v pisarni CHG ali na e-naslov data.protection@candy-group.com.

KATERE SO VAŠE ZAKONSKO PRIZNANE PRAVICE IN KAKO JIH LAHKO UVELJAVLJATE

Po zakonu ste upravičeni do nadzora nad obdelavo svojih podatkov ter po potrebi omejevanja njihove uporabe. Te pravice lahko kadar koli brezplačno uveljavite tako, da pokličete naše podjetje in pišete na naslov z vrha tega besedila. CHG bo storil vse, da vam omogoči uveljavljanje vaših pravic.

Spodaj najdete vse informacije

Pravice oseb, na katere se podatki nanašajo

V skladu s členi Uredbe 15-21 imate pravico do:

 • prejetja potrdila o obstoju vaših osebnih podatkov, dostopa do njihovih vsebin in kopije (pravica do dostopa);
 • posodabljanja, sprememb in/ali popravljanja vaših podatkov (pravica do popravljanja);
 • Zahteve za izbris ali omejevanje obdelave osebnih podatkov v primerih, ki jih navaja Uredba, vključno s primerom, da so bili podatki obdelani protizakonito ali v primeru, da podatkov ni več potrebno hraniti za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani (pravica do izbrisa in pravica do omejevanja);
 • preklica danega soglasje kadar koli, brez predsodkov do zakonitosti obdelave na osnovi soglasja pred preklicem (pravica do preklica soglasja);
 • v mejah določb Uredbe prejmete kopijo podatkov, katere posredujete, v strukturiranem formatu, ki je običajno v uporabi in berljiv z elektronsko napravo, ter zahtevati prenos teh podatkov drugemu nadzorniku podatkov, če je tehnično izvedljivo (pravica do prenosa podatkov);
 • nasprotovati obdelavi v primerih, katere navaja Uredba (pravica do nasprotovanja).

 

Obveščamo vas, da so zahteve za izbris podatkov predmet zakonske obveznosti in predmet uredb v zvezi s shranjevanjem podatkov.

Za uveljavljanje vaših pravic lahko kadar koli pošljete e-pošto na data.protection@candy-group.com ali pišete na

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer (DPO)

Če želite stopiti v stik z nami, boste morali navesti vaše ime, e-pošto, poštni naslov in/ali telefonsko številko, da bomo na vaše zahteve lahko pravilno odgovorili.

Če verjamete, da je obdelava vaših podatkov protizakonita, ali se pojavijo nesoglasja glede uporabe, se lahko pritožite pri nadzornemu organu v državi članici, kjer bivate, delate ali kjer se je navedeni prekršek zgodil.

Nadaljnje informacije – povezave

Stran vsebuje tudi povezave do strani tretjih strank; zato vas vabimo, da preberete njihovo politiko zasebnosti in tam izveste, kako in za kakšen namen bodo vaši podatki obdelani preko teh strani.

Posodabljanje politike zasebnosti

To politiko zasebnosti lahko občasno posodobimo, tako bo CHG navedel datum zadnje posodobitve na dnu politike.

Posodobitev 25/03/2019