GARANCIJSKI POGOJI

Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza oziroma prenosa do najbližje pooblaščene servisne delavnice, po tarifi veljavni v javnem prometu za transport izdelka.

V garancijo ne spadajo mehanske poškodbe, nastale pri transportu, ali okvare, ki bi nastale zaradi nepravilne montaže ali nepravilnega ravnanja z izdelkom, okvare povzročene zaradi previsoke ali prenizke električne napetosti in okvare povzročene zaradi višje sile.

Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum izročitve blaga na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. Garancijsko dobo podaljšamo za čas, ko kupec ni mogel uporabljati izdelka zaradi servisnega popravila.

Garancijski pogoji veljajo za nakup in uporabo v gospodinjstvu. Trajanje garancije je 24 mesecev. Čas zagotavljanja servisa in rezervnih delov je 3 leta po preteku garancijske dobe. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na območju evropskih držav. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.

PRODAJA REZERVNIH DELOV:

ELECTRA PLUS d.o.o., Brnčičeva 13, telefon 059/ 022-522 ali 059/ 022-523, E-mail: electra.plus@siol.net, www.electraplus.si

SEZNAM SERVISERJEV

1000 LJUBLJANA, ELECTRA PLUS, telefon: 059/022-522 ali 059/022-523 (bela tehnika brez hladilnikov in sesalniki)

1000 LJUBLJANA, DAVORIN KRALJ, telefon:041/505-318 (bela tehnika brez hladilnikov)

1000 LJUBLJANA, ELECTRIC – JAKIMOSKI, telefon: 01/422-87-53 ali 031/356-596 (sesalniki)

1000 LJUBLJANA, ELROTIPS, KOTNIK JANI, telefon: 01/544-50-78 ali 041/661-328 (bela tehnika brez hladilnikov)

1000 LJUBLJANA, LA - MA SERVIS, telefon: 01/519-84-78 ali 041/733-557 (hladilni program)

1314 ROB-VELIKE LAŠČE, PETERLIN MARJAN, telefon: 01/788-14-56 ali 051/648-783 (bela tehnika in sesalniki)

1281 KRESNICE, ROVŠEK DAMJAN, telefon: 041/790-290

1356 LJUBLJANA-DOBROVA, FRANCI LAMOVEC, telefon: 01/364-13-95 ali 041/626-292 (Bela tehnika in sesalniki)

1370 LOGATEC, MENARD BERTO, telefon: 01/754-10-14 ali 031/347-219 (bela tehnika)

1380 CERKNICA, KRANJEC MARKO, telefon: 01/709-14-50 ali 041/741-307 (bela tehnika)

1420 TRBOVLJE, ILIČ ZLATKO, telefon: 040/223-224 (bela tehnika in sesalniki)

1420 TRBOVLJE, ELEKTRO MERCINA, telefon: 03/563-06-95 ali 041/790-914 (bela tehnika brez hladilnikov)

2250 PTUJ, KOLARIČ PETER, telefon: 041/677-507 (bela tehnika in sesalniki)

2270 ORMOŽ, IVANUŠA DANILO, telefon: 02/741-13-86 (bela tehnika in sesalniki)

2345 MARIBOR-RUŠE, ELEKTRO-PARTNER, telefon: 02/671-90-28 (bela tehnika in sesalniki)

2000 MARIBOR, SERVIS BT, telefon: 040/802-180 (bela tehnika in sesalniki)

2380 SLOVENJ GRADEC, ČERČE MATJAŽ, telefon: 031/637-347 (bela tehnika in sesalniki)

3241 PODPLAT, PIRŠ IVAN, telefon: 041-910-407 (bela tehnika in sesalniki)

3212 CELJE – VOJNIK, BOŠTJAN GOREČAN, telefon:041/763-501 (sesalniki)

3230 CELJE-ŠENTJUR, AMON MARTIN, telefon: 03/574-33-83 ali 041/743-383 (bela tehnika)

4207 CERKLJE, SIMČIČ MARJAN, telefon: 041/631-154 (bela tehnika)

4000 KRANJ, MATIC KOKALJ, telefon: 040/706-775 (bela tehnika brez hladilnikov)

4275 BEGUNJE, STROJ JURE, telefon: 04/530-76-00 ali 040/720-902 (bela tehnika brez hladilnikov) 

5000 NOVA GORICA, STEGAS, telefon: 05/330-03-73 (bela tehnika brez hladilnikov in sesalniki)

5216 MOST NA SOČI, PAJNTAR MILAN, telefon: 05/380-91-85 ali 041/603-379 (bela tehnika in sesalniki)

5222 KOBARID, BRIC IGOR, telefon: 041/337-376 (bela tehnika brez hladilnikov)

5270 AJDOVŠČINA, MISLEJ BORUT, telefon: 041/671-856 (bela tehnika in sesalniki)

6000 KOPER, ALEŠ PUCER, telefon: 05/628-88-33 ali 041/697-536 (bela tehnika in sesalniki)

6250 ILIRSKA BISTRICA, OSKAR SAMSA 05/714-11-01 041/440-680 (bela tehnika in sesalniki)

6257 PIVKA, DUJMOVIČ BOJAN, telefon: 05/757-10-92 ali 041/501-536 (bela tehnika in sesalniki)

8000 NOVO MESTO, JOŽE ŠTERK, telefon: 07/332-62-63 ali 041/685-836 (bela tehnika in sesalniki)

8210 TREBNJE, STANISLAV UHAN, telefon: 041/358-560 (bela tehnika)

8250 BREŽICE, TEHNO SHOP, telefon: 07/499-32-65 (bela tehnika in sesalniki)

8290 SEVNICA, JAGER ADOLF, telefon: 059/976-845 ali 041/711-434 (bela tehnika in sesalniki)

8340 ČRNOMELJ, ČURK HINKO, telefon: 07/305-13-83 ali 041/685-816 (bela tehnika)

8341 ČRNOMELJ – ADLEŠIČI, JANKOVIČ DAMIR, telefon: 07/307-05-70 ali 041/342-132 (bela tehnika in sesalniki)

9224 MURSKA SOBOTA – TURNIŠČE, ZVER ALOJZ, telefon: 041/615-361 (bela tehnika in sesalniki)

9000 MURSKA SOBOTA, KOVAČ DRAGO, telefon: 031/831-822 (bela tehnika in sesalniki)

9252 RADENCI, ČUK DANIEL, telefon: 041/838-403 (bela tehnika in sesalniki)

3250 ROGAŠKA SLATINA, SERVIS TOPLIŠEK, telefon: 03/819-15-40 (bela tehnika)

DODATNE INFORMACIJE O GARANCIJI IN PODALJŠANEM JAMSTVU ZA IZBRANE APARATE CANDY IN HOOVER PREVERITE NA STRANI https://www2.candy.si/jamstvo/pogoji/ ALI https://www2.hoover.si/jamstvo/pogoji/

Candy Hoover d.o.o.

Letališka 35 - 1000 Ljubljana

info@candyhoover.si

(01) 520 75 50